Yhteystiedot

Sähköpostit

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia 2

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa harjoitellaan lapsesi arjessa tarvitsemia taitoja ja valmiuksia. Näitä taitoja ovat esimerkiksi hienomotoriikan ja hahmottamisen taidot, käyttäytymiseen liittyvät taidot, sosiaaliset taidot sekä tunnetaidot. Muita tärkeitä taitoja ovat muun muassa pukeutumis-, ruokailu- ja leikkitaidot. Taitoja ja valmiuksia harjoitellaan toimintaterapiassa leikinomaisesti ja tavoitteellisesti. Terapiassa käyttämiämme menetelmiä ovat erilaiset pelit, leikit, rakentelut, askartelu ja arkitilanteet jne. Esimerkiksi lapsen pukeutuminen/riisuminen tai vessassa käyminen voivat olla terapian tavoitteita, jolloin niitä on luontevaa harjoitella lapsen kanssa terapiakäyntien yhteydessä.

Sensorisen integraation terapia

Lapsesi toimintaterapia voi toteutua myös Sensorisen Integraation terapiana (SI). SI-terapiasta saat lisää tietoa kotisivuiltamme ja Sity Ry:n internetsivuilta. Toimintaterapian alkaessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilölliset tavoitteet, joita toimintaterapiassa tullaan harjoittelemaan. Lapsesi toimintaterapian kokonaisvaltaiset tavoitteet ovat yleensä laadittu kuntoutuksesta vastaavalla taholla (OYS, terveyskeskus ym.). Terapiajakson alkaessa sovimme vielä tarkemmat osatavoitteet yhdessä teidän kotiväen ja lapsen kanssa toimivien lähi-ihmisten kanssa.

Lapsesi toimintaterapia voi tavoitteista ja maksusitoumuksen päätöksestä riippuen toteutua esimerkiksi toimitiloillamme, kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasten toimintaterapiassa korostuu vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Toimiva terapiasuhde edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien ja muiden lapsen kanssa toimivien henkilöiden kanssa.

Toimintaterapia OuluToitiimi Oy