Yhteystiedot

Sähköpostit

SI-terapia

Lasten toimintaterapia 3

SI-terapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapeutin ammattinimike on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Sensorisen integraation terapiakoulutuksen suorittanut toimintaterapeutti on oikeutettu antamaan SI-terapiaa. Tämän koulutuksen käyneet terapeutit on listattu Sity ry:n sivuille (Sensorisen Integraation Terapian yhdistys ry). SI-arvioinnin (SIPT-testin) suorittaneet terapeutit löytyvät myös Sity ry:n sivuilta. Ritva Lauronen on suorittanut molemmat koulutukset ja hänelle on myönnetty kansainvälinen pätevyys (USC-todistus). Tällä hetkellä yrityksessä ei ole muita SI-koulutuksen omaavia toimintaterapeutteja.

Lasten toimintaterapia 5

Lapsen sensorisen integraation terapia

Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on aina lääkinnällistä kuntoutusta, useimmiten toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Alkuarvioinnin ja arjen haasteissa ilmenevien ongelmien perusteella terapeutti ja lapsen vanhemmat asettavat yhdessä terapialle tavoitteet.

Keskeistä terapiassa on se, että terapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista. ASI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja, vaan luoda perustaa, jolle lapsi rakentaa oppimistaan.

Toimintaterapia OuluToitiimi Oy